De zorg is altijd in beweging. Soms staat een werknemer even stil.

Persoonlijk advies

Het draait bij een werkplekadvies om de werknemer en zijn werkomgeving, wat leidt tot een persoonlijk risicoprofiel. De werknemer ontvangt een persoonlijk advies op alle gebieden waar een verhoogd risico aanwezig is en de handvatten om zelf zijn gedrag te veranderen. De aanpassingen van de werkplek vormen een hulpmiddel om het nieuw geleerde gedrag vast te houden.

Bewust van individuele gezondheidsrisico’s

We weten allemaal dat meer bewegen gezond is voor ons lichaam. Toch nemen we lang niet allemaal actie om meer in beweging te komen. Het werken in een ongunstige houding voelt lang niet optimaal, maar wat doen we er aan? Veel werknemers werken al langere tijd met klachten zonder deze te melden, totdat het te laat is. Het startpunt bij voorkomen van verzuim is het bewustzijn van de persoonlijke risico’s en deze uit de weg te gaan.

Ergonomie werkt

Het aanpassen van een werkplek bestaat uit meer dan een aangepaste muis of ergonomisch toetsenbord. Op basis van een uitgebreide analyse geven we inzicht in de knelpunten en ergonomische oplossingen. Vervolgens worden praktische tips geboden om het probleem aan te pakken. Dit alles in het belang van de werknemer, diens taken en de werkomgeving.

Onze werkplekonderzoeken worden uitgevoerd in zowel kantoorsetting als in de uitvoerende zorg- of productiewerkplekken. De rapportages zijn voorzien van een uitgebreide foto-analyse naast bondige instructies.

Beeldscherm werkplek

Een goed ingerichte en ingestelde werkplek kan veel gezondheidsproblemen voorkomen. Hoe goed we de werkplek ook hebben ingesteld, je moet wel weten hoe deze te gebruiken. Onze adviseurs leren de medewerkers klachten te herkennen, risico’s in te schatten en zelf de werkplek adequaat in te stellen en te gebruiken. Hiermee bewegen we de medewerkers naar een arbeidssituatie waarin zij lang plezier van onze adviezen ervaren.

Thuis bewegen we meer,
maar zitten we vaak minder goed.

Werkplekonderzoek dynamische functies

Een dynamische werkplek is een werkplek waar we niet alleen of gedeeltelijk zittend werk verrichten, maar waarbij juist sprake is van veel lichaamsbeweging. Ook in deze functies is het van belang te weten hoe een gezonde balans overbelasting voorkomt. Dit kan bestaan uit voorkomen van (over)belasting, het gebruik van hulpmiddelen, andere werkwijze en eigen verantwoordelijkheid van de werknemers.

Contact

Laten we om te beginnen gewoon eens kennismaken. Dan vertel jij ons waar we je mee kunnen helpen. En dan laten wij zien hoe we dat bij NDG Health doen.

Captcha onduidelijk? Klik hier om aan te passen. captcha txt