Een werknemer die in beweging blijft, komt eerder weer vooruit.

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek

Een heldere kijk op de (on)mogelijkheden van de werknemer met gezondheidsproblematiek in de eigen functie, de reële mogelijkheden om de functie aan te passen en een uitgebreid overzicht van de interne en externe kansen van de werknemer, mocht terugkeer in het eigen werk of eigen werk met aanpassingen niet (op korte termijn) haalbaar blijken.

Arbeidsdeskundig spreekuur

In een vroeg stadium richting geven in actuele loonwaardige mogelijkheden van werknemers met beperkingen. Vragen over rechten en plichten binnen de Wet Verbetering Poortwachter, re-integratie activiteiten, werkplekaanpassingen en/of het bespreken van complexe verzuimdossiers. De arbeidsdeskundige op locatie voor u en uw medewerkers.

Arbeidsdeskundig plaatsingsonderzoek

Inzicht in de mogelijkheden van de werknemer om volledig en duurzaam te re-integreren in een specifieke re-integratiefunctie. Ook verrichten wij aanvullend onderzoek indien de belastbaarheid van de werknemer gedurende het verzuimtraject aanzienlijk is gewijzigd, zodat er geen kansen gemist worden in de re-integratie.

Onze onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en/of als onderbouwing voor een IVA-aanvraag.

Functiebelastingprofiel

Een uitgebreide beschrijving van de functiebelasting in één of meerdere functie, conform CBBS-terminologie, wat interne en externe matching van arbeidsongeschikte medewerkers mogelijk maakt.

Bekijk in 1 minuut wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft een onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden. Op basis van het rapport is helder welke vervolgacties uitgezet dienen te worden om de re-integratie goed vervolg te geven en adequaat te laten verlopen.

Contact

Laten we om te beginnen gewoon eens kennismaken. Dan vertel jij ons waar we je mee kunnen helpen. En dan laten wij zien hoe we dat bij NDG Health doen.

Captcha onduidelijk? Klik hier om aan te passen. captcha txt